Άρθρα

Συμμετοχή στη διαβούλευση για την στρατηγική βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

Η Ένωση Διπλωματούχων Ξεναγών Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην ημερίδα, η οποία αποτελεί την πρώτη φάση της διαβούλευσης για την χάραξη της Στρατηγικής Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Η Ένωση ήταν παρούσα και στο Στρογγυλό Τραπέζι, όπου παρουσιάστηκε ο ρόλος του κλάδου μας στη διαχείριση των τουριστικών ροών, η συμβολή των Ξεναγών στην ανάδειξη της ταυτότητας τόπου των τουριστικών προορισμών, άρα και η συμβολή στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσω της καλλιέργειας του σεβασμού της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς. Τέλος, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της ξεναγικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καθώς και της ύπαρξης διπλωματούχων ξεναγών στα υπόλοιπα Ιόνια Νησιά.