Νομοθεσία

Νόμος 710/1977 (με τροποποιήσεις)-Περί Ξεναγών

ΦΕΚ: Α 283/ 27.09. 1977
Τέθηκε σε ισχύ: 27.09.1977
Ημ.Υπογραφής: 23.09.1977
Τίτλος: Περί ξεναγών
Θέμα: Περί ξεναγών