Νομοθεσία

Σεμινάρια ξεναγών

Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Σεμινάρια ξεναγών

 

 
Ο ΕΟΤ δύναται να οργανώση εντός της από 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαρτίου περιόδου εκάστου έτους επιμορφωτικά σεμινάρια διαρκείας μέχρι 3 μηνών εις τα οποία η φοίτησις των καλουμένων ξεναγών θα είναι δωρεάν. Η χορήγησις πιστοποιητικού παρακολουθήσεως χορηγείται άνευ διενεργείας εξετάσεων.