Νομοθεσία

Προστασία επαγγέλματος

Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 01.07.2009
Τίτλος Άρθρου: Προστασία επαγγέλματος

 

Σχόλια: Ανάμεσα στα ”  ” αναφέρεται η παράγραφος 1 του άρθρου 10, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρο 3 του Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ Α 102/2009)

1. “Όποιος παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, χωρίς την κατά τα άρθρα 2 και 11 του παρόντος άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων ευρώ”
2. Με τας αυτάς ποινάς τιμωρούνται ιδιοκτήται ή διευθυνταί ή υπάλληλοι τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων εν γένει απασχολουμένων με τον τουρισμόν, οι εν γνώσει αναθέτοντες ξενάγησιν εις πρόσωπον στερούμενον της κατά το άρθρο 1 του παρόντος αδείας.
3. Εξαιρετικώς επιτρέπεται εις Υπαλλήλους Τουριστικών Γραφείων ή Ξενοδοχείων η συνοδεία (TRANSFER) ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων την εξυπηρέτησιν έχει αναλάβει το Τουριστικόν Γραφείον εις ο ανήκουν, εις κέντρον ψυχαγωγίας θέατρον ή χώρους θαλασσίων λουτρών (PLAGES) ως και κατά την επιβίβασιν ή αποβίβασιν αυτών εις και από λιμένας, αερολιμένας, σιδηροδρομικούς και λεωφορειακούς σταθμούς.