Νομοθεσία

Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών

Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Λήμμα: ΞΕΝΑΓΟΙ
Τίτλος Άρθρου: Βασικές υποχρεώσεις ξεναγών

 

1. Ο ξεναγός οφείλει:

α. Να ασκή τα καθήκοντά του αξιοπρεπώς και κατά τρόπον εμπνέοντα την εμπιστοσύνην και την εκτίμησιν των ξεναγουμένων και

β. να συμπεριφέρεται με προσήνειαν και ευγένειαν προς αυτούς.